Contact Us

Bạn đang dự định chọn khách sạn Central Luxury Hạ Long cho kỳ nghỉ của mình?

Chúng tôi đặt tất cả kinh nghiệm và bí quyết vào dịch vụ  chất lượng của khách sạn để có thể cung cấp cho bạn những dịch vụ tốt nhất mà chúng tôi có được.

Image placeholder
 
Sales department

Hãy kết nối đến phòng kinh doanh của chúng tôi ngay.

 
Support

Hãy kết nối đến phòng kinh doanh của chúng tôi ngay.

 
Custom projects

Hãy kết nối đến phòng kinh doanh của chúng tôi ngay.

Địa Chỉ Liên Hệ


https://hcm01.vstorage.vngcloud.vn/v1/AUTH_9cde010e761146e7aec075d1fd19fb79/hotel/onehttps://enet.sgp1.digitaloceanspaces.com/hotel0/files/sites/45/logo-central-luxury-halong-white.png